Wecyclers: een kans voor de kansarmen

Of hoe een KMO uit Nigeria de ontwikkeling van het continent mee waarmaakt. 

Wecyclers ontwikkelde een systeem dat arme gezinnen aanmoedigt hun afval te verzamelen en mee te geven voor recyclage. Wecyclers sorteert en verkoopt het afval aan bedrijven die het op hun beurt recycleren en gebruiken voor nieuwe producten. Niet alleen verkleint de afvalhoop en hebben 3400 gezinnen een inkomen dankzij deze sociale onderneming. Ook de hygiëne in arme buurten verbetert, waardoor minder mensen ziek worden. Dat is impact.

bekijk het filmpje