Wat is jouw theory of change?

Een heldere missie en visie is niet iedereen gegeven. Laat staan dat ze gekend is door al je personeelsleden of vrijwilligers en dat je er ook naar handelt. Als je later wil nagaan of je met je organisatie/bedrijf succesvol bent in het realiseren van je missie, is een eerste stap het concreet maken van je missie en de bijhorende theory of change of veranderingstheorie, liefst opgemaakt met de belangrijkste stakeholders. Dit filmpje maakt helder duidelijk hoe je dit aanpakt.