Rising You - klimmen voor je leven

Rising You

Klimmen voor je leven

Waar u en ik het voor bekeken houden, klimmen de jongeren van Rising You hoger. Tot ze er hun werk van kunnen maken. 

In een half jaar tijd begeleidde de sociale onderneming Rising You 24 jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt via opleiding én plezier naar jobs op grote hoogte. De meeste onder hen zijn jonge vluchtelingen.

Benjamin Gérard van Rising You legt uit waarom hun recept werkt. 

Height potentials 

Hoe krijg je het idee om van klimmen als empowerende activiteit naar een opleiding tot werk te evolueren?

Benjamin Gérard: In 2015 startten we in Brussel een diverse klimclub op, The Vertical Club. Daar betrokken we jonge vluchtelingen met wie we op kamp gingen. Ze waren goed in het klimmen. Maar we wisten toen al dat er meer nodig zou zijn dan een klimkamp om deze jongens te helpen in hun inburgering. Ze willen actief zijn in de samenleving en moeten hun brood verdienen. Zo is de opleiding en toeleiding naar de arbeidsmarkt gegroeid.

Dat het recept van Rising You impact heeft, is ook de Vlaamse pers niet ontgaan. Recent maakte de VRT een mooie reportage over de opleiding.

Bekijk de reportage hierDeRedactie.be reportage

Wat werkt?

Welke ingrediënten zitten er in het succesvolle Rising You-recept?Rising You

Benjamin Gérard: De erkende vluchtelingen met wie we werken, vertellen ons dat hun inburgeringstraject en opleidingen steeds rond één element draaien: Nederlands leren. Dat is voor een gemiddelde Afghaan natuurlijk niet eenvoudig. Ze worden er voortdurend geconfronteerd met iets wat ze niet goed kunnen. Naar hun talenten of kracht wordt te weinig gekeken. Rising You vertrekt juist vanuit hun klimtalent. Rising You bereidt de jongeren voor op de arbeidsmarkt. We leren hen attitudes zoals op tijd komen, omgaan met feedback of samenwerken. Tegelijkertijd leiden we hen op in rope access, touwtechnieken om veilig de werkplek te bereiken. Dat is heel hands-on, uitdagend en plezant. Ideaal dus om op die grondlaag attitude-ontwikkeling te enten en al doende Nederlands te leren.

Ten tweede hebben we een kwaliteitsvolle samenwerking opgezet voor de opleiding. De VDAB begeleidt de kandidaten in het behalen van het VCA-attest, een veiligheidscertificaat dat een voorwaarde is om bij vele bedrijven te mogen werken. Ze leert hen ook de knepen van het industriëel schilderen, op de begane grond. Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België, instrueert de kandidaten over het veilig werken in hoogspanningsmasten, toch een zeer bijzondere omgeving met specifieke risico’s. Ook daar hoort een examen en een attest bij. Bij bedrijven als IRIS nv krijgen de kandidaten tenslotte de kans om hun kennis in de hoogspanningsmasten toe te passen. Meteen dé kans om hun talent te laten zien. In het klassieke sollicitatiegesprek komt -alweer- enkel hun ‘incompetentie’ uit de verf. Op de werkvloer kunnen ze laten zien wat ze wél kunnen. Een aanpak die werkt, want IRIS nv wierf de volledige groep gecertificeerde kandidaten aan. 

Tot slot coachen we elke jongere doorheen het traject. We spreken hier over jonge gasten die uit landen komen waar heel andere normen en gewoontes heersen. Ze hebben vaak geweld en uitbuiting ervaren en familie verloren. Het is niet eenvoudig voor hen om vertrouwen te hebben.  

Benjamin GérardBenjamin Gérard: Wat wij normaal vinden, is dat voor deze jongeren helemaal niet. Je mag niet vergeten dat ze oorlog ontvlucht zijn.

Papierjungle

Jullie hebben nu twee groepen van 12 jongvolwassenen opgeleid. Wat zijn leerlessen, wat ga je met de volgende cohorte anders aanpakken?

Benjamin Gérard: De opeenvolging van blokken in de opleiding. We startten vaak met de cursus door Rising You. Pas na de opleiding door de VDAB en de betrokken bedrijven hadden we terug contact met de kandidaten. Het blijkt echter belangrijk om ook in die periode af en toe aanwezig te zijn. Omwille van de afwisseling met het ‘plezante’ klimwerk, maar ook omdat we, wanneer nodig, cultuurverschillen kunnen duiden. Er Rising Youontstaan snel, vaak onnodig, misverstanden. Wat wij normaal vinden, is dat voor deze jongeren helemaal niet. Een arbeidscontract tekenen was voor één kandidaat bijvoorbeeld heel spannend. Hij vroeg zich luidop af of hij ooit nog van werkgever mocht veranderen, wat die werkgever natuurlijk niet fijn vond. Maar die gast wilde gewoon zijn rechten en plichten kennen. Je mag niet vergeten dat deze jongens oorlog en uitbuiting ontvlucht zijn. Hun vertrouwen in mensen is gekwetst.

We blijven ook contact hebben met de jongeren die al werken. Ook daar blijkt het af en toe nodig om een bemiddelende rol te spelen. Anderzijds merken we ook dat bedrijven graag betrokken worden bij het opleidingstraject vanaf het selectieproces. Doordat een werkgever de gasten zelf mee selecteerde, ontstaat al een eerste binding. De kandidaat in kwestie krijgt zo een eerste belangrijke boodschap: “ik geloof ik jou”. De bedrijven ondersteunen ‘hun’ gasten doorheen het traject. Ook als het eens wat minder loopt.

 We gaan ook de individuele coaching versterken, onder andere op administratief vlak. Die jongens moeten een echte papierjungle door voor hun verblijfs- en andere documenten. Zelfs ik, Nederlandstalig en universitair opgeleid, moet die documenten vaak drie keer lezen voor ik begrijp wat er staat. Hen hierbij helpen, versnelt heel wat processen. We moeten er met z’n allen -organisaties, werkgevers, instellingen- over waken dat administratieve processen de inburgering van de gasten niet in de weg komt te zitten.

 Wat zijn jullie ambities?

Benjamin Gérard: We zijn natuurlijk heel tevreden dat alle kandidaten op dit moment al aan het werk zijn. In oktober start een nieuwe opleiding: montage op hoogte. Begin 2018 zal die lichting aan het werk kunnen. Daarna willen we groeien en jaarlijks méér jongvolwassenen opleiden.

Rising You

Dat groeien moet langs een diversificatie van sectoren gaan. Er liggen zeker mogelijkheden in reiniging (van ramen, gevels, silo’s), in telecom (plaatsen en onderhouden van antennes) en in technisch onderhoud (van windmolens bijvoorbeeld).

We willen ook samenwerkingen opstarten met bestaande klimclubs in andere steden. Wij kunnen hen drempelverlagend leren werken om een diverser publiek te bereiken.

Voorts dromen we van een Rising You-plek in Brussel of in een andere grootstad met klimclub, opleiding én tewerkstelling op één fysieke plaats. Zo zien de jongeren in de klimclub letterlijk dat je van je hobby je werk kan maken. De gasten die intussen aan het werk zullen er rolmodel en ambassadeur zijn. We moeten jongeren perspectief bieden, hen helpen om een positieve, krachtige identiteit te ontwikkelen.

Wie ons mag bellen om mee die ambities waar te maken?

  • Jongeren die zin hebben om te klimmen
  • Jongvolwassenen die een uitdagende job op hoogte zoeken
  • Bedrijven die mee willen investeren in opleidingen en die gemotiveerde werknemers zoeken

Meer informatie over Rising You: www.risingyou.be

Foto's (c) Rising You