Impact voor vrouwen

Riet Ory - FemmaFemma bouwt aan een wereld waarin elke vrouw zich ontplooit. De organisatie wilde het nieuwe beleidsplan volledig afstemmen op datgene waar haar doelgroep écht op zit te wachten. Daarvoor vroegen ze aan meer dan 200 vrouwen om twee maanden lang een dagboek bij te  houden. Adjunct-algemeen directeur Riet Ory ging met de bevindingen aan de slag.

“Een van de grote bezorgdheden van vrouwen van alle leeftijden bleek het combineren van verschillende levenssferen, zoals werk, de zorg voor kinderen en andere familieleden, maar ook ruimte en tijd voor zichzelf, engagement in een vereniging, enzovoort.” Zo werd een van de vijf grote doelen in Femma’s beleidsplan “de evenwichtige en kwaliteitsvolle combinatie van betaalde en onbetaalde arbeid door mannen en vrouwen”. “Om dat te realiseren, moeten de komende jaren wel nog wat stappen worden gezet. Impactevaluatie  helpt ons om de juiste weg te blijven bewandelen”, zegt Riet Ory.

Femma wilde vooral weten hoe ze het juiste groeipad kon formuleren om tot gepaste actie over te gaan. Daarom is het team de doelstelling in detail gaan onderzoeken. “Bij alle woorden vroegen we ons af: wat bedoelen we hier eigenlijk mee? Hoe weten we of iets op de maatschappelijke agenda staat? Wat is er nodig om daar te geraken? Welke rol kunnen wij als Femma daarin spelen?”

Reflectie en uitwisseling bleken belangrijke voorwaarden om iets alvast op de huishoudelijke agenda te krijgen. “Maar hoe weet je of er echt over wordt gereflecteerd en uitgewisseld aan de ontbijttafel? We maakten het gewenste gedrag heel concreet. Zo wordt een effect meetbaar, en kan je er acties rond opzetten.”

“We stelden een veranderingstheorie op met de teamleden die verantwoordelijk zijn voor het waarmaken van de doelstelling. Een veranderingstheorie bleek een dankbare tool om samen na te denken. In zo’n schema stel je visueel voor hoe een verandering tot stand zal komen (of is gekomen). Onze veranderingstheorie hangt nu prominent in ons bureau. Het helpt ons om gedisciplineerd de link te blijven leggen tussen de effecten die we willen bereiken en de acties die we daarvoor
organiseren.”

Al dat nadenken levert ook vruchten af. “Onze redactie geeft aan dat ze hun artikels op een andere manier schrijven, bijvoorbeeld met inspirerende citaten die aanzetten tot nadenken en uitwisselen. Op de Facebookpagina zullen we niet alleen het aantal ‘likes’ tellen, maar eerder het aantal reacties en de kwaliteit van de dialoog die online ontstaat.”

Bij het afsluiten van het interview bedenkt Riet nog: “Weet je hoe ik die motivatie ook voel bij het team? Nu komen collega’s aan mijn mouw trekken: ‘wanneer kom je bij ons de impactoefening maken?’ En dat motiveert mij natuurlijk.”

Meer info: www.femma.be