Groot steunt klein

'Het is wel een avontuur waar je je in stort'

impacttrajectHoe begin je aan het evalueren of 'meten' van je maatschappelijke impact? Voor veel kleine én ook grotere organisaties blijft het een uitdaging. Deze uitdaging samen aangaan met anderen, geeft moed. Een aantal ondersteuners van maatschappelijke projecten en sociaal ondernemers zagen voor zichzelf een rol weggelegd. Enkele aanpakken op een rijtje.

Maatschappelijk georiënteerde organisaties wordt steeds vaker gevraagd welke impact ze willen realiseren, en of hun acties wel de beoogde effecten bereiken. Er liggen ook kansen voor organisaties in het impactverhaal. Wie door een impactbril naar zichzelf durft (laat) kijken, blijkt zich scherper te positioneren, krijgt gemakkelijker (financiële en andere) steun, en weet hoe ze het meest verschil kan maken voor haar doelgroepen. Luister maar naar Koen Deweer van Konekt in dit filmpje

Het is dus niet altijd gemakkelijk, maar het levert op. Reden te meer om steun te geven aan impactpioniers. 

Cera 

Inspiratiedag Impactgericht werken CeraIn Vlaanderen deed Cera in mei 2018 een oproep naar haar projectpartners. Zij krijgen de kans om zich het evalueren van hun maatschappelijke impact eigen te maken. Het traject werd geïntroduceerd op een succesvolle inspiratiedag impactgericht werken. Kandidaten moesten hun deelname motiveren. Tien projecten werden weerhouden*.

Deelnemen is een engagement aangaan: het traject loopt over een jaar, en je neemt deel met twee personen van je organisatie. Een 7-tal sessies wordt voorzien wordt om het proces te faseren. Voor de begeleiding van de sessies werkt Cera samen met de Sociale InnovatieFabriek en Tweeperenboom. Tussen 2 sessies krijgen de deelnemers de online tool Impact Wizard en opdrachten mee: missie, visie, doelstellingen en acties linken, bepalen wàt nu precies het effect van die acties aantoont, impactresultaten presenteren ,...

In een jaar tijd krijgen de deelnemers het impactgericht werken al doende in de vingers. Begin juni was de kick-start van het traject met de tien organisaties. Over een jaar mogen we hopelijk hier hun leerlessen delen.

'impactnetwerkHet is wel een avontuur waar je je in stort'  

'Leuk te merken dat we intuïtief én concreet kunnen werken' 

(deelnemers impact-traject Cera)

Werkgeversfederaties

Ook werkgeversfederaties voelen de opkomende tendens rond sociale impactmeting.

Verso is de intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen. Ze vertegenwoordigt werkgevers in zorg, welzijn, sociale economie en de socio-culturele sector. Verso is er van overtuigd dat impactgericht werken the next step is in organisatieontwikkeling. Daarom investeert ze de nodige tijd en middelen in sociale impactmeting. 

VersoIn een eerste fase investeert Verso in de kennisopbouw rond dit thema bij haar ledenfederaties, zoals het Vlaams Welzijnsverbond, SOM, Groep Maatwerk, Sociare en VVDG. In een volgende fase zullen deze federaties trajecten met hun eigen leden kunnen opstarten onder begeleiding van Verso, de Sociale InnovatieFabriek en ervaren impactcoaches.

De trajecten zullen parallel lopen. Daardoor kunnen de federaties tussentijds en over sectoren heen leren van elkaar en samen inzetten op het communiceren van hun sociale impact.

impacttraject

In de luwte

Sommige ondersteuners pakken het liever kleinschalig en in alle luwte aan. Bond Beter Leefmilieu en Socius faciliteren een lerend netwerk waar organisaties op eigen ritme ervaring opdoen en uitwisselen.  

Jij ook?

Er beweegt dus heel wat rond sociale impactmeting in Vlaanderen. Speelt jouw organisatie ook een ondersteunende rol? Wil je je leden of sector laten groeien in impactgericht werken? We verwijzen je graag door naar organisaties die hierbij kunnen helpen.

Nieuwe oproepen voor impacttrajecten kunnen aan dit artikel toegevoegd worden, of verspreiding krijgen via de sociale media van Impactnetwerk. Stuur ons een mailtje met jouw vraag. 

 

 * Belgian Homeless Cup, Dienstverleningscentrum Sint Jozef, Domo vzw, Gezinsbond, Het Hof van Vlaanderen, Kunstwerkt, OPENDOEK, Roger Van Overstraeten Society, Similes, Welzijnszorg