Filantropen willen meer impact

Filantropen willen meer impact

Goed doen voor mensen zit vervat in de naam filantroop. Midden 2017 start het nieuwe traject ‘FilantrImpact’. We nodigen filantropische organisaties, maatschappelijke projecten en coaches nu uit om aan te sluiten. Door samen te leren en methodes te ontwikkelen kunnen we nog meer maatschappelijke impact realiseren.

 

Ruggesteun

Fondsen en stichtingen spelen voor veel projecten met een maatschappelijk doel een belangrijke ondersteunende rol. Die steun neemt de vorm van centjes aan, maar de filantropie helpt maatschappelijke projecten en innovaties ook op andere manieren, door bv. kennis, tools of netwerk aan te reiken.

Projecten die het realiseren van maatschappelijke impact op elk moment voorop plaatsen, hebben een streepje voor. Dat die ambitie er is, staat als een paal boven water. Grip krijgen op gewenste en gerealiseerde impact blijkt echter vaak een uitdaging, zowel voor wie steun krijgt als voor filantropische organisaties zelf.

Het traject FilantrImpact wil de vertaling van een impactgerichte visie naar vele waardevolle praktijken ondersteunen. FilantrImpact start medio 2017. Meld je nu aan om deel te worden van het lerend netwerk.

 

Achteruitkijkspiegel en schakelen

Tijdens een actieonderzoek in 2015-2016 begeleidde de Sociale InnovatieFabriek 20 organisaties en bedrijven in het bepalen van hun impact. Op basis van deze ervaringen en verzamelde kennis werd een gids voor impactevaluatie ontwikkeld.

Koepelorganisaties en filantropen volgden het traject geïnteresseerd en constructief van op de eerste rij mee. Ook bij hen bleek er nood aan praktijkgerichte kaders om impactgericht te werken en impact te (laten) evalueren. Daarbij is dialoog en informatie vergaren rond maatschappelijke impact bij de ondersteunde projecten de sleutel tot een realistische aanpak. Coaches, consultants maar ook kennisinstellingen spelen hierbij een faciliterende rol.

Nieuw traject

Met FilantrImpact leggen de Sociale InnovatieFabriek, filantropen, sociale actoren, coaches en academici de komende 2 jaar een traject af. Uit voorgesprekken kwamen volgende 'werven' bovendrijven:

  • Hoe kunnen we onze veranderingslogica steviger onderbouwen, met onderzoek en praktijkervaring?
  • Welke werkwijzen kunnen impactgericht werken en impactevaluatie versterken?
  • Hoe kunnen we impactevaluatie valoriseren en onze impact verhogen?

Door kennis en ervaring te delen, identificeren én ontwikkelen we bruikbare kaders, methoden en tools, zowel op het niveau van de filantroop als van de ondersteunde projecten en organisaties. Doel is uiteraard om met deze middelen een steeds groeiende positieve impact te hebben op mens, maatschappij en milieu.

 

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd? Ben je of ken je een filantropische organisatie of coach die misschien wil aansluiten? Wil je graag meer weten? Neem dan contact op met Tomas De Groote, coördinator van FilantrImpact: tomas@socialeinnovatiefabriek.be.