Empowerment meten?

Armen TeKort

Armen TeKort brengt kansrijke buddies en personen in kansarmoede -kanszoekende buddies- samen in een regelmatig vriendschappelijk contact. Doel is het vaak negatieve gevoel van eigenwaarde van  mensen in kansarmoede te kantelen. Pas als hun zelfbeeld voldoende positief is, geloven ze dat het mogelijk is uit hun situatie te raken en krijgen ze de veerkracht om dit waar te maken. Dit versterkend proces noemen we empowerment. Pas dan ook heeft de traditionele hulpverlening (huisvesting, gezondheidszorg enz.) een duurzaam effect.

Armen TeKort wil in 10 jaar tijd aantonen dat het mogelijk is om kansarmoede te doorbreken. In die periode zetten ze in op ervaring, en het op punt stellen en verspreiden van hun methode.   

Meten & Leren

Bij de start van elk nieuw traject wordt een nulmeting uitgevoerd, gemiddeld bij de 4de ontmoeting wanneer er al een begin van wederzijds vertrouwen tussen beide buddy’s is opgebouwd. Deze nulmeting geeft een stand van zaken waar latere evolutie tegenover gemeten kan worden. Ongeveer een jaar geleden begon Armen TeKort met de eerste metingen van empowerment bij de kanszoekende buddy’s. 

Ondertussen hebben vijftien buddykoppels reeds een tweede meting uitgevoerd, ongeveer zes maanden na de nulmeting. Samen met een masterstudent is Armen TeKort volop bezig met de analyse. De aantallen zijn nog te klein voor grote conclusies, maar het ziet er alvast goed uit.

Hoe meet je empowerment?

De vragenlijst rond empowerment* peilt naar drie dimensies:

  • intra-persoonlijk (geloof in eigen kracht en kunnen)
  • interpersoonlijk (bewustzijn en benutten van mogelijkheden in de omgeving) 
  • maatschappelijke betrokkenheid

Armen TeKort stelde hun vragenlijst op in samenwerking met professor Tine Van Regenmortel.

Deze histogrammen tonen de score op psychologisch empowerment. 

Deze eerste gebundelde resultaten tonen bij de tweede meting (oranje scores) een algemene verschuiving naar hogere scores, en het ontbreken van de lage scores 3-4.

  

 

Tevredenheid levensdomeinen

Daarnaast werd de kanszoekende buddy’s ook gevraagd hoe tevreden ze zijn over verschillende levensdomeinen op een schaal van 0 tot 10. De blauwe lijn is de nulmeting, de oranje lijn de tweede meting. Elke meting van tevredenheid is natuurlijk een momentopname, en kan erg beïnvloed zijn door recente gebeurtenissen, of door hoe de buddy zich die dag voelt. Maar gemiddeld zien we toch een toename in tevredenheid. Los van of er objectief gezien iets aan de buddy zijn of haar situatie veranderd is, toont een hogere tevredenheid toch een positievere kijk op het leven.

Deze spinnenwebben zijn individuele resultaten. Eerder dan nu al veralgemeningen te doen, leert Armen TeKort hier het meeste uit. 

 

 

 

Armen TeKort blijft meten en leren. To be continued...

Voor meer informatie over Armen TeKort: www.armentekort.be

 *De empowermentmeter mag door iedereen gebruikt worden, na ondertekening van een licentie overeenkomst met de Karel de Grote Hogeschool. Neem hiervoor contact op met Jan Depauw.