Beleidsnota Europese Commissie over impactmeting bij sociale ondernemingen

De Europese Commissie heeft in samenwerking met de OESO een nota uitgebracht over de mogelijkheden van maatschappelijke impactmeting voor sociale ondernemingen.
Er staan ook enkele beleidsaanbevelingen in, zoals het afwegen van baten en kosten van zo’n rapport en het biedt ook hulpmiddelen voor ondernemers die zelf aan de slag willen gaan met zulke metingen, inclusief enkele voorbeelden.